Tutkimuslaitokset

Suomen tutkimuslaitoskenttä on laaja. GeoForumin verkostoon kuuluu sekä valtion tutkimuslaitoksia, että myös muita tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaelimiä ja yhteistyöorganisaatioita.

Geoportti.fi -sivulta löydät paikkatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen toimijat Suomessa. Tutkimuslaitosten joukosta löytyy sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen suuntautuneita laitoksia. Vaikka laitokset usein tekevät luonnontieteellistä tutkimusta, myös yhteiskunta-alalla on monia tutkimuslaitoksia, erityisesti sosiologista ja historiallista tutkimusta varten.

Alan kursseja tarjoavat yliopistot löydät Paikkatietoalan oppimispolkuja -sivulta.

Alan tutkimuslaitoksia