Ammatilliset verkostot

Paikkatietoalalla on useita ammatillisia järjestöjä sekä järjestöjä, joiden toiminta perustuu tai siihen vahvasti liittyvät paikkatiedot. Useilla järjestöillä on pitkät perinteet eri osa-alueilla ammatillisessa koulutuksessa sekä tieteen ja teknologian edistämisessä.

GeoForum-yhteistyöverkosto tarjoaa järjestöille palveluita ja tukea toimintaan. GeoForum rakentaa myös yhteistyösiltoja useisiin muihin verkostoihin, jotka toimivat paikkatiedon kannalta kiinnostavissa ekosysteemeissä.

Alalla toimivia ammatillisia järjestöjä ovat muun muassa:
 • Geodesian ja Fotogrammetrian seura ry
 • Kaukokartoituskerho
 • Kiinteistöinsinöörien kerho
 • Progis ry
 • Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura
 • Suomen Kaavoittajayhdistys ry
 • Suomen Kartografinen Seura ry
 • Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry
 • Suomen Maantieteellinen Seura
 • Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden Liitto SUM
 • Taksaattoriklubi
 • YVA ry

Alalla toimivia yhteistyöverkostoja

Facebook-ryhmiä