Verkosto

GeoForum toiminnan moottorina on verkosto alan aktiivisia toimijoita, yhdistyksiä ja yhteistyöelimiä. Sujuvan yhteistyön takaamiseksi yhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä verkostoon, ylläpitää yhteistä tapahtumakalenteria ja pyrkii synnyttämään monialaisia yhteishankkeita opetus- ja tutkimustoimijoiden, yritysten, valtion laitosten ja kuntien kanssa.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ohjaavat verkoston toimintaa. Varsinaisilla jäsenillä on myös jäsenetuja, kuten edullisempi hinta maksullisissa jäsentapahtumissa sekä näkyvyys yhdistyksen toiminnassa ja viestinnässä.

Ammatilliset järjestöt

Ammatilliset järjestöt toimivat GeoForum-verkoston ammatillisina asiantuntijaryhmiä. Järjestöt voivat liittyä GeoForum yhteistyöjäseniksi ja saavat näin toiminnalleen tukea ja resursseja.

Yhteistyöverkostot

GeoForum toimii yhteistyössä alalla toimivien verkostojen kanssa. Verkostot voivat myös liittyä GeoForum yhteistyöjäseniksi ja saavat näin toiminnalleen tukea ja resursseja.

Tutkimuslaitokset

Tutkimuslaitosten joukosta löytyy sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen suuntautuneita laitoksia. Vaikka useat laitokset tekevät luonnontieteellistä tutkimusta, myös yhteiskunta-alalla on monia tutkimuslaitoksia, erityisesti sosiologista ja historiallista tutkimusta varten.

Opiskelijajärjestöt

Alan opiskelijoille ja tutkijoille GeoForum tarjoaa alustan, jossa he pääsevät osallistumaan toimintaan jakaen ja kasvattaen asiantuntemustaan. Lisäksi opiskelijat pääsevät verkoston kautta tutustumaan alan työmarkkinoihin.


Organisaatio

GeoForumin toiminta on organisoitu ohjaus- ja työryhmiin, joita hallinnoi yhdistys.