Korona GIS asiantuntijat ja resurssit

Paikkatietojen tehokas käyttö voi tarjota tilannekuvaa, analyyseja sekä ennusteita päätöksenteon ja viestinnän tueksi. Tietojen käyttö edellyttää mm. tietojen ymmärtämistä, osaamista niiden käsittelyssä ja eri välineiden ominaisuuksien parasta ymmärtämistä sekä tietosuojaperiaatteiden huomioimista. Alla listatut asiantuntijat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä ilman korvausta haasteiden ratkaisemiseksi.

Yritykset ovat antaneet ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluita veloituksetta käyttöön. Tietoa löytyy sekä avoimista, että muista tietolähteistä. Asiantuntijat voivat pystyä auttamaan tietojen hankinnassa ja rajapintojen käytössä. Paikkatietoalan asiantuntijoita on valmiina tarjoamaan palveluita tiedon jalostamisessa ja analyysien toteuttamisessa. 

Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihin alla olevien nimien sähköpostilinkeistä tai GeoForumin sihteeristöön täällä.

1. Tutkimuslaitokset ja asiantuntijaresurssit paikkatietomenetelmien käyttöön

1.1 FIUGINET – GEOINFORMATIIKAN YLIOPISTOVERKOSTO SUOMESSA 

Mukana useita yliopistoja.

Yhteyshenkilö korona-asioissa: Tuuli Toivonen

Yliopistojen opiskelijat voidaan tarvittaessa valjastaa testaamaan erilaisia tilannekuvan muodostamiseksi tai oireiden raportoimiseksi suunniteltuja palveluita.

Mukana lukuisia yliopistoja, joissa geoinformatiikan tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita: Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto

Jussi NikanderAalto-yliopisto, Yliopistolehtori
Spatiaalinen analyysi, paikkatieto-ohjelmistot, kriisinhallinta.

Aallon geoinformatiikan tutkimusryhmässä monipuolista osaamista paikkatiedon hankinnasta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto, Geoinformatiikan tenure track professori

Yksilötason paikkatiedon (matkapuhelinaineistot, sosiaalisen median aineistot, liikkumisdata) analyysit. Tutkimusryhmässä 13 tutkijaa, joilla on toisiaan täydentävää osaamista isojen paikkatietoaineistojen analytiikasta.

Petri Pellikka, Helsingin Yliopisto, Professori

Eliisa Lotsari, Itä-Suomen yliopisto, Geoinformatiikan yliopistonlehtori, dosentti, FIUGINETin puheenjohtaja

Petteri Alho, Turun Yliopisto, Laitoksen johtaja, prof, Maantiede ja geologia

Niina Käyhkö, Turun yliopisto, Apulaisprofessori

Osallistavat paikkatietomenetelmät, kansalaistiede ja disaster risk mapping -sovellukset

Nora Fagerholm, Dosentti, akatemiatutkija

Osallistavat paikkatietomentelmät

Ossi Kotavaara, Oulun Yliopisto, Docent/Adjunct prof, Regional Excellence

1.2 MAANMITTAUSLAITOS, PAIKKATIETOKESKUS

Juha Oksanen, Geoinformatiikan ja kartografian tutkimusosaston johtaja. Professori.

Ryhmän erityisosaamisalueet ovat teholaskentapalveluita hyödyntävät spatio-temporaaliset analyysit massiivisista paikkatietoaineistoista, vuorovaikutteinen geovisualisointi, monikanavainen kartografinen viestintä sekä pilvilaskentaympäristöissä toteutettavat avoimet paikkatiedon hallinta-, prosessointi- ja analyysipalvelut.

1.3 MUITA ASIANTUNTIJOITA

Mika Hyytiäinen, Kehittäjäkonsulttiyrittäjä Hydetek Oy

Sotilasprofessori (evp) sekä taktiikan mallinnuksen ja simuloinnin dosentti, MPKK. Tekniikan tohtori paikkatietoanalyyseista.

Juha Inkilä, Metsäkeskus, Metsätietoasiantuntija

Kokemusta on erinäköisestä paikkatietojen kanssa puljaamisesta FMEllä, Esrin tuotteilla ja R:älläkin. Erinäköisten loogisten ketjujen rakentaminen on luontaista minulle.

Petri Nisumaa, SpatialWorld Oy, Application Engineer, Consultant

FME-ohjelmistojen asiantuntemus

Pia Nyman-GhezelbashCGI Suomi Oy, Tuotepäällikkö

Olen CGI:llä tuotepäällikkönä kuntatoimialan liiketoimintayksikössä ja osaamiseni liittyy hyvin paljon paikkatiedon hyödyntämiseen, ohjelmistokehitykseen, analyyseihin ja konsultointiin. Nykyisissä työtehtävissä on usein alusta ratkaisuina olleet ESRIn tuotteet.

Ilkka Rinne, Spatineo Oy, Head of Customer Experience and Interoperability     

Paikkatiedon kansainvälisten standardien hyödyntäminen ja kehittäminen, tietomallinnus, web-sovellusten arkkitehtuuri, käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyyden arviointi. Tietovirtojen ja prosessien analysointi ja optimointi. EU:n INSPIRE -direktiivin mukaisten tietotuotteiden ja OGC:n standardien mukaisten rajapintapalvelujen toteuttaminen ja hyödyntäminen.Ilkan laatima koronatestidatan tiedonvaihtoon soveltuvan GeoJSON-formaatti löytyy Githubista.Teemu SaloriuttaMaanmittauslaitos, Paikkatietokeskus, Sovellusasiantuntija

OGC:n rajapintastandardit, paikkatiedon visualisointi & kartografia, avoimet paikkatieto-ohjelmistot, tietokannat, tietomallinnus, tietojärjestelmien määrittely, scrum product owner -työt, Maanmittauslaitoksen toiminnan, aineistojen ja palvelujen laaja tuntemus sekä muiden suomalaisten viranomaisten tuottamien paikkatietoaineistojen tuntemus​.

Ilkka Suojanen, Chief Technology Officer, +358 040 703 2009

Esrillä on jo vuosia ollut aktiivisena Disaster Response Program, jonka tarkoituksena on tarjota apua hätätilanteissa. Esri Finlandin DRP tiimiin kuuluu useita asiantuntijoita paikkatiedon eri osa-alueilta. Tiimin tavoittaa ottamalla yhteyttä Ilkka Suojaseen.

Topi TjukanovGispo Oy, Paikkatietoasiantuntija, 040 642 1613

Erityisosaamisena paikkatiedon visualisointi ja avoimen lähdekoodin paikkatietoratkaisut.

Sonja Vilpas-Eteläaho, CGI Suomi Oy, Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkö- ja projektinhallintaosaaminen, paikkatiedon asiantuntijapalvelut ja paikkatiedon hyödyntämisen konsultointi, Geoserver

CGI:llä lisäksi laaja osaaminen paikkatiedon sovelluskehityksestä sekä avoimen lähdekoodin että kaupallisten alustojen osalta.

2. Tietolähteitä

2.0 PAIKKATIETOIKKUNA

Laaja katselupalvelu paikkatietoon Suomesta.

2.1 AVOIN DATA

Pekka Sarkola, Gispo Oy, Toimitusjohtaja, 040 725 2042

Tietoa avoimesta paikkatiedosta.
Valmiita tilannekuvan pohjakarttoja.
OpenStreetMap aineistot ja yhteisö.

2.2 CSC – TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY

Kylli Ek, Paikkatietokoordinaattori

GIS-dataa tutkimuskäyttöön.

2.3 MAANMITTAUSLAITOS

Teemu Saloriutta, Paikkatietokeskus, Sovellusasiantuntija

Maanmittauslaitoksen toiminnan, aineistojen ja palvelujen laaja tuntemus sekä muiden suomalaisten viranomaisten tuottamien paikkatietoaineistojen tuntemus​.

2.4 TELIA

Tiia PalvimoTelian Crowd Insights -asiantuntija

Telia tarjoaa asiakkailleen Crowd Insights -palvelua, minkä avulla kuvataan ihmisvirtojen liikkumista perustuen anonymisoituun ja aggregoituun mobiiliverkkodataan.

2.5 TILASTOKESKUS

Pasi PielaKehittämispäällikkö ja paikkatietoasiantuntija Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolot -yksiköstä.

Rina Tammisto, IT Kehittämispäällikkö

Uudet tietolähteet sekä tilasto- ja paikkatietojen integraation kehittäminen ovat keskeisiä.

Asiantuntijapalvelut (esim. jos dataa ei voida luovuttaa, niin voidaan tukeutua analyysiin, joka tehdään Tilastokeskuksessa).

2.6 TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND

Mika Ahvenainen, Kehittämispäällikkö

Dataa (digitraffic.fi) sekä asiantuntijapalvelua tie-, rata, meri- ja ilmaliikenteessä.Artikkeli: Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti lii­ken­ne­mää­riin

3. Ohjelmistotyökaluja ja niiden käytön opastusta sekä laskentakapasiteettia

3.1 CSC – TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY

Kylli Ek, Paikkatietokoordinaattori

CSC:n laskentaresurssitarjous tutkimusprojekteille.
Laskentaympäristössä on jo valmiiksi paljon GIS-softia.

3.2 ESRI FINLAND OY

Ilkka Suojanen, Chief Technology Officer, +358 040 703 2009

Esrillä on jo vuosia ollut aktiivisena Disaster Response Program, jonka tarkoituksena on tarjota apua hätätilanteissa. Tyypillisesti nämä tilanteet ovat liittyneet erilaisiin luonnon katastrofeihin, kuten tulviin, maanjäristyksiin, hurrikaaneihin ja vastaaviin. Esri on tarjonnut tukeaan katastrofin kohteeksi joutuneille ja auttanut veloituksetta ohjelmistojen, datan ja konsultoinnin sekä käyttöönottojen muodossa apua tarvitsevia. Paikkatiedoilla on monesti ollut merkittävä rooli esimerkiksi avun toimittamisessa perille katastrofin jälkeen.

Ymmärrettävästi tämä toiminta ei ole Suomessa isommin ollut aktiivista, kun katastrofejakaan ei ole juuri ollut, ennen kuin nyt COVID-19 epidemian muodossa. Esri on pyytänyt laittamaan meitä tiimin pystyyn, jotta olemme valmiudessa auttamaan Suomalaisia organisaatioita jos/kun avunpyyntöjä tulee. Avunpyynnöt Esri ottaa vastaan sivustolla , josta Suomea koskevat ohjataan meille. Vaihtoehtoisesti avuntarvitsijat voivat olla suoraan yhteydessä Esri Finlandiin, jolloin hoidamme kaiken suoraan Suomesta.

Esri Finlandin DRP tiimiin kuuluu useita asiantuntijoita paikkatiedon eri osa-alueilta. Tiimin tavoittaa ottamalla yhteyttä Ilkka Suojaseen. Yhteystiedot vasemmalla.

3.3 GISPO OY

Pekka Sarkola, Toimitusjohtaja, 040 725 2042

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot: QGIS, Geoserver ja PostGIS
Tukipalvelut ohjelmistoille
Lähi- ja etäkoulutukset

3.4 SPATIALWORLD OY

Hannu-Pekka Rantaniemi, Toimitusjohtaja

FME ohjelmistot veloituksetta

3.5 SPATINEO OY

Jaana Mäkelä, Sales Director