KoronaGIS yhteistyö

KoronaGIS -yhteistyöryhmä on keväällä 2020 perustettu työryhmä, johon koottiin Suomen paikkatietoalan asiantuntijoita panostamaan asiantuntemuksellaan ja työllään yhteisen haasteen ratkaisemiseksi. Tarkoitus oli ratkaista yhdessä kysymyksiä, jotka syntyvät, kun eri toimijat hoitavat nyt tiiviissä aikataulussa korona-haasteen synnyttämiä tilanteita.

Paikkatietojen tehokas käyttö voi tarjota tilannekuvaa, analyyseja ja ennusteita päätöksenteon ja viestinnän tueksi. Tietojen käyttö edellyttää muun muassa tietojen ymmärtämistä, osaamista niiden käsittelyssä ja eri välineiden ominaisuuksien parasta ymmärtämistä sekä tietosuojaperiaatteiden huomioimista.

Asiantuntijaryhmä auttoi eteen tulevien kysymysten ratkaisemisessa tiiviissä verkkopalavereissa, joissa:

  • Esitetään akuutteja kysymyksiä asiantuntijoiden ratkaistavaksi
  • Esitetään opittuja hyviä käytäntöjä
  • Sovitaan mahdollisista kahdenvälisistä jatkokeskusteluista tai toimenpiteistä

Ryhmän jäsenet työskentelivät yhteisen tavoitteen eteen ilman erillistä korvausta. Ryhmä työskenteli etäpalavereiden avulla. Ryhmän työ on toistaiseksi keskeytetty.

TUTUSTU ASIANTUNTIJOIHIN