KoronaGIS yhteistyö

KoronaGIS -yhteistyöryhmä on keväällä 2020 perustettu työryhmä, johon on koottu Suomen paikkatietoalan asiantuntijoita panostamaan asiantuntemuksellaan ja työllään yhteisen haasteen ratkaisemiseksi. Tarkoitus on ratkaista yhdessä kysymyksiä, jotka syntyvät, kun eri toimijat hoitavat nyt tiiviissä aikataulussa korona-haasteen synnyttämiä tilanteita.

Paikkatietojen tehokas käyttö voi tarjota tilannekuvaa, analyyseja ja ennusteita päätöksenteon ja viestinnän tueksi. Tietojen käyttö edellyttää muun muassa tietojen ymmärtämistä, osaamista niiden käsittelyssä ja eri välineiden ominaisuuksien parasta ymmärtämistä sekä tietosuojaperiaatteiden huomioimista.

Asiantuntijaryhmän on tarkoitus auttaa eteen tulevien kysymysten ratkaisemisessa tiiviissä verkkopalavereissa, joissa:

  • Esitetään akuutteja kysymyksiä asiantuntijoiden ratkaistavaksi
  • Esitetään opittuja hyviä käytäntöjä
  • Sovitaan mahdollisista kahdenvälisistä jatkokeskusteluista tai toimenpiteistä

Ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen ilman erillistä korvausta. Ryhmä työskentelee etäpalavereiden avulla. Ota yhteyttä mikäli:

  • Sinulla on paikkatietomenetelmien käyttöön liittyviä tarpeita tässä asiassa
  • Haluat tarjota asiantuntijapalveluita ryhmän käyttöön
  • Sinulla on ideoita tai kokemuksia, miten paikkatieto voi auttaa tässä tilanteessa
TUTUSTU ASIANTUNTIJOIHIN