Työryhmät

Keskustelualustat ovat yksi keskeinen toimintamuoto verkoston jäsenten vuorovaikutuksessa. Aktiivinen keskustelu ja verkostoituminen mahdollistaa pitkäaikaisten suhteiden solmimisen sekä hyödyllisten ideoiden toimeenpanemisen.

GeoForum fasilitoi erilaisia keskusteluryhmiä sekä verkkotapaamisina että keskusteluryhminä verkossa mahdollistaen näin säännöllisen yhteydenpidon oman alan kontakteihin sekä myös muihin toimijoihin.

Voit tutustua työryhmien keskustelualustoihin alla olevien linkkien kautta. Rekisteröityminen haluamaasi keskustelualustaan onnistuu tällä lomakkeella.

Digital Twin Finland

Digital Twin Finland -työryhmässä keskustellaan 3D-mallinnustiedon tuotannosta ja hyödyntämisestä Suomessa

KoronaGIS

KoronaGIS-yhteistyöryhmä on perustettu keväällä 2020 paikkatietoalan asiantuntijoille. Ryhmän tarkoitus on ratkaista yhdessä kysymyksiä, jotka syntyvät, kun eri toimijat hoitavat tiiviissä aikataulussa viruksen synnyttämiä tilanteita.

Geodeettikahvit

Geodeettikahvien tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa kaupungingeodeettien kesken. Teemat liittyvät paikkatietojen strategisiin kysymyksiin kunnissa osana kuntien toiminta- ja tietokokonaisuutta.

Kuntien paikkatietokahvit

Kuntien paikkatietoasiantuntijoiden kesken keskitytään jakamaan tietoa operatiivisen toiminnan kysymyksistä.