Työryhmät

Työryhmät ovat yksi keskeinen toimintamuoto verkoston jäsenten vuorovaikutuksessa. Aktiivinen keskustelu ja verkostoituminen mahdollistaa pitkäaikaisten suhteiden solmimisen sekä hyödyllisten ideoiden toimeenpanemisen.

GeoForum fasilitoi työryhmiä, ajankohtaisia keskusteluryhmiä sekä verkkotapaamisina että keskusteluryhminä verkossa mahdollistaen näin säännöllisen yhteydenpidon oman alan kontakteihin sekä myös muihin toimijoihin.

Voit tutustua työryhmien toimintaan alla olevien linkkien kautta.

Digital Twin Finland

Digital Twin Finland -työryhmä kehittää paikkatietoihin perustuvan valtakunnallisen digitaalisen kaksosen konseptia ja edistää tietovarantojen yhdistämisen mahdollisuuksia ja hyödyntämistä Suomessa. Lue lisää

Voit liittyä mukaan työryhmään tällä lomakkeella.

KoronaGIS

KoronaGIS-yhteistyöryhmä käynnistyi keväällä 2020. Ryhmässä tunnistettiin pandemiakriisin hallintaan liittyviä paikkatietoratkaisuita ja edistettiin toimijoiden yhteistyötä konkreettisten tietojohtamisen menetelmien kehittämisessä. Ryhmä on jatkanut toimintaa erityisesti tietojohtamiseen liittyvien karttavisualisointien parissa järjestämällä Ymmärretäänkö karttaa? seminaareja.

Geodeettikahvit

Geodeettikahvien tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa kuntien paikkatietoasioista vastaavien johtajien kesken verkossa toteutettavien aamukahvitilaisuuksien muodossa. Teemat liittyvät paikkatiedon kannalta strategisiin kysymyksiin kunnissa osana kuntien toiminta- ja tietokokonaisuutta. Lue lisää

Voit liittyä mukaan työryhmään tällä lomakkeella.

Kuntien paikkatietokahvit

Kuntien paikkatietoasiantuntijoiden kesken keskitytään jakamaan tietoa operatiivisen toiminnan kysymyksistä paikkatietotehtävissä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain kuulemaan alustuksia ja vaihtamaan kokemuksia. Lue lisää

Voit liittyä mukaan työryhmään tällä lomakkeella.

Paikkatiedot ja turvallisuus

Työryhmä käsittelee ja edistää paikkatietoon liittyvien turvallisuuskysymysten linjausten ratkaisua ja tiedotusta. Näkökulmina on yksityisyyden suojaan liittyvät asiat sekä tietoturvaseikat. Työryhmän vetäjänä toimii Matti Rantanen MML:n Paikkatietokeskuksesta.

Voit liittyä mukaan työryhmään tällä lomakkeella.

Paikkatietojen standardit ja ohjeet

Työryhmä kokoaa paikkatietojen standardointiin liittyviä toimijoita yhteen parantamaan tiedonvaihtoa ja edistämään sekä semanttisen että teknisen standardoinnin työtä ja ohjeistusten kehittämistä. Työryhmän vetäjänä toimii Jari Reini Maanmittauslaitoksesta.

Voit liittyä mukaan työryhmään tällä lomakkeella.

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto on keväällä 2021 perustettu yhteistyöryhmä ja keskustelufoorumi kaikille tiedon yhdistelyn arjen ongelmista ja ratkaisuista kiinnostuneille. Verkosto yhdistää noin parikymmentä julkishallinnon ja tutkimusmaailman tiedon tuottaja- ja hyödyntäjäorganisaatiota. Osallistujia ja uusia näkökulmia kaivataan verkostoon jatkuvasti lisää, myös kuntakentältä ja yritysmaailmasta. Tutustu työryhmään tarkemmin täällä.

Voit liittyä mukaan tällä lomakkeella.

Paikkatieto ja laserkeilaus

Työryhmä pyrkii laajentamaan keilausaineistojen käyttöä ja tietoa mahdollisuuksista järjestämällä asiaan liittyvää tiedotusta sekä tapahtumia. Tavoitteena on myös saada aikaan valtakunnallinen hakemisto eri toimijoiden tuottamille keilausaineistoille. Tarvittaessa valmistellaan ohjeistoa keilausaineistojen hankintaan ja hyödyntämiseen eri aloilla yhteistyössä Paikkatietojen standardit ja ohjeet työryhmän kanssa.

Työryhmän vetäjänä toimii Kimmo Soukki Terrasolid Oy:stä.

Voit liittyä mukaan työryhmään tällä lomakkeella.