Tavoitteet

Tavoite 1. Yhdistys luo jäsenilleen arvoa vahvistamalla yhteistyötä sekä tarjoamalla väylän tietoon, osaamiseen ja ratkaisuihin

Tavoite 2. Vahvan vaikuttavuuden kautta yhdistys toimii paikkatietoalan tunnustettuna edustajana ja lisää paikkatiedon merkityksen ymmärrystä yhteiskunnassa

Tavoite 3. Yhdistys osallistuu kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun sekä auttaa synnyttämään yhteishankkeita yli hallinto- ja toimialarajojen