Yleiskokous

Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Perustamisen (11.6.2020) jälkeen ensimmäinen yhdistyksen vuosikokous (yleiskokous) pidettiin 17.12.2020.

Seuraava vuosikokous on 16.3.2022.