Strateginen ohjausryhmä

Strategisen ohjausryhmän kokoonpano kattaa ainakin valtion, kuntien, yritysten sekä alan opetus- ja tutkimuslaitosten toimijoita. Strategisen ohjausryhmän tehtävänä on neuvoa-antavana elimenä käsitellä yhdistyksen toimintaperiaatteita ja tavoitteita sekä muita yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä ja periaatteellisia kysymyksiä. Strategisen ohjausryhmän valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Strateginen ohjausryhmä on koottu yhdistyksen perustamisen valmistelutyön yhteydessä ja piti ensimmäisen kokouksensa 4.6.2020. Ohjausryhmä valmisteli verkostolle strategian, joka julkaistiin 1.9.2020.

Mari Laakso, Maa-ja metsätalousministeriö
Heikki Luukkonen, Terratec Oy
Jukka Malinen, Metsäteho Oy
Antti Paasilehto, Liikenne ja viestintäministeriö
Mike von Wehrt, Trimble Solutions Oy
Elina Ranta, GeoForum
Matti Rantanen, Puolustusvoimat
Juha Saarentaus, GeoForum
Rita Pihlaja, Kirkkonummen kunta
Laura Suurjärvi, Turun kaupunki
Riitta Teiniranta, Suomen Ympäristökeskus
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos
Samu Valpola, Geologian tutkimuskeskus