Koulutustoiminta

Koulutustoiminnan sisältö keskittyy verkoston tarjoamiin kursseihin ja seminaareihin. Koulutustoiminta on tärkeä osa GeoForumin toimintaa. Tapahtumakalenteri sisältää jatkuvasti päivitetyn kurssiluettelon, jonka kursseista verkoston jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat nauttia.

Kurssitarjonnasta vastaavan tahon tehtävä on varmistaa kurssien akateeminen sisältö sekä päivittää sisältöä jatkuvasti uusilla kursseilla ja uusimmalla tiedolla. Koulutustoiminta perustuu jäsenten lisäkoulutuksen tarpeisiin ja toiveisiin.