Kansainvälinen yhteistyö

GeoForum kokoaa yhteen verkoston kansainvälisessä paikkatietoyhteistyössä toimivat henkilöt ja jakaa verkostolle tietoa kansainvälisten toimijoiden kanssa tapahtuvasta toiminnasta ja kehityksestä.

GeoForum edustaa Suomea pohjoismaisessa GI Norden -paikkatietoverkostossa ja eurooppalaisessa EUROGI-kattojärjestössä(European Umbrella Organisation for Geographic Information).

GI Norden

Pohjoismaisen paikkatietoverkoston tavoite on paikkatiedon lisääntynyt ja tehokkaampi käyttö yhteiskunnassa. Verkosto suunnittelee pohjoismaisia tapahtumia, jakaa kokemuksia ja jakaa verkostoja kentällä. Mukana ovat GeoForum Tanska, Ruotsi, Suomi ja Norja sekä LISA Organisation Islannista.

EUROGI

EUROGI on eurooppalainen paikkatietotoimijoiden verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi. Toiminta perustuu seitsemään työryhmään, joihin myös Suomesta toivotaan edustusta.

Politiikkatyöryhmä (Policy Portfolio Group)

Politiikkatyöryhmä on perustanut kolme alaryhmää:

Beyond SDIs

Alaryhmä koostuu 15 maailmanlaajuisesta paikkatietoasiantuntijasta. EUROGI:n kokoama kymmenen asiantuntijan tiimi julkaisi syksyllä 2021 Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures -raportin.

Women in GI

Women in GI-alaryhmän pääasiallisena tehtävänä on ylläpitää keskustelua naisten asemasta paikkatietoalalla. Vuorovaikutusta käydään myös Women for Copernicus -aloitteen kanssa.

Harmonised Authoritative Geospatial Data across Europe

Ryhmä kokoaa yhteen raporttia, jonka tarkoitus on edistää helposti saatavilla olevien, virallisten, päivitettyjen ja integroitujen paikkatietojen luomista Euroopan tasolla. 

Geospatial Green Deal

Geospatial Green Deal -työryhmällä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on tuottaa asiakirja siitä, kuinka paikkatiedolla ja paikkatietoanalytiikalla voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Toinen tavoite on luoda tiedotusohjelma, jolla edistetään asiakirjassa esitettyjä havaintoja ja suosituksia.

Projektit -työryhmä (Projects Portfolio Group)

Työryhmissä laaditaan ehdotuksia ja koordinoidaan EU:n Horizon Europe -hakuja. Yhteyshenkilönä toimii Juha Saarentaus.

• ETIC. EUROGI on mukana Horizon 2020 -ehdotuksessa Euroopan Green Deal -hankkeen edistämiseksi. 

• e-shape. Hankkeessa kehitetään EUROGI-jäsenmaiden yhteistyötä kaukokartoitusalustoihin liittyen. Lisätietoa täällä.

Koulutuksen kehittämisryhmä (Education and Capacity Building Group)

Koulutuksen kehittämisryhmän tavoitteena on lisätä osaamista paikkatietoalalla.

Viestintätyöryhmä (Communications Portfolio Group)

Ryhmä toteuttaa EUROGIn viestintää. Yhteyshenkilönä toimii Elina Ranta.

Muut työryhmät

Muita Eurogi-työryhmiä ovat Jäsenasioiden työryhmä (Membership Portfolio Group), Yleiseuroopplaisten paikkatietotoimijoiden koordinointiryhmä (Liaison with pan-European Geospatial Domain Organisations) ja Yhteydet Euroopan komissioon (EU – Relations Portfolio Group).