Hallitus

Yhdistyksen hallitus valitaan vuosittain yhdistyksen yleiskokouksessa. Yhdistyksen hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2022.

Hallituksen jäsenet

Mari Laakso, puheenjohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Tuomaala (Maanmittauslaitos), Jani Kylmäaho (Maanmittauslaitos) varajäsen

Niina Ahtonen (Geologian tutkimuskeskus), Eija Hyvönen (Geologian tutkimuskeskus) varajäsen

Kaisu Harju (Suomen ympäristökeskus), Riitta Teiniranta (Suomen ympäristökeskus) varajäsen

Tiina Talvitie (Helsinki), Aija Holopainen (Lahti) varajäsen

Ari Piirainen (Espoo), Anna Mustajoki (Tampere) varajäsen

Tapio Ruutiainen (Lohja), Hannes Keskikiikonen (Seinäjoki) varajäsen

Mike von Wehrt (Trimble Utilities & Public Administration), Oskari Häkkinen (Spatineo Oy) varajäsen 

Timo Sääski (Geotrim Oy), Hannu Kämäri (CGI Finland Oy) varajäsen

Peter Mero (Blom Kartta Oy), Jukka Erkkilä (Sitowise Oy) varajäsen

Kimmo Soukki (ProGIS ry), Pyry Kettunen (ProGIS ry) varajäsen

Toiminnantarkastajat

Miika Salo (CGI Finland Oy), Maria Lukkari (CGI Finland Oy) varatoiminnantarkastaja

Juha Vilhomaa (Maanmittauslaitos), Antti Jakobsson (Maanmittauslaitos) varatoiminnantarkastaja