Organisaatio

GeoForumin organisaatio on jaettu ohjaus- ja työryhmiin, joita hallinnoi yhdistys. Yhdistyksen päivittäinen toiminta tapahtuu pääasiassa yhdistyksen sihteeristössä sekä sihteeristön koordinoimissa ryhmissä. Tämä sivu tarjoaa yleiskatsauksen GeoForumin rakenteeseen sekä yhdistyksen hallinnon, ohjausryhmien ja työryhmien välisiin yhteyksiin.

Hallinto

Yhdistyksen toimintaa toteuttaa sihteeristö, jonka toimintaa valvoo yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus.

Ohjausryhmät

Ohjausryhmät linjaavat ja koordinoivat yhdistyksen ja sen toimielimien toimintaa.

Hankeryhmät

Alan aktiivisista henkilöistä kootut hankeryhmät suunnittelevat toimintaa, vievät läpi hankkeita ja koordinoivat verkoston aluetoimintaa.