Mikä on GeoForum?

GeoForum on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kokoaa yhteen merkitykselliset toimijat. Yhdistys kehittää yhteistyötä paikkatietoalan ja paikkatietoja käyttävien organisaatioiden; yritysten, julkishallinnon, opetus- ja tutkimuslaitosten kesken.

GeoForum tarjoaa jäsenilleen ja sidosryhmille mahdollisuuden yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen osaamisen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi kaikkialla Suomessa. Aktiivisen verkoston avulla yhdistys edustaa paikkatietoalaa, lisää paikkatiedon merkityksen ymmärrystä ja osallistuu kehityshankkeiden sekä yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun.

Selkeän yhteistyöalustan avulla verkoston jäsenet voivat pohtia ja toteuttaa yhteistyötä entistä syvemmin. Näin päällekkäisen tekemisen tarve vähenee ja yhteistyö lisääntyy.

Yhdistys on käynnistetty Eduskunnan 28.11.2018 hyväksymän Paikkatietopoliittisen selonteon toimenpiteenä. Toimintaa ylläpitää 19.8.2020 rekisteröity riippumaton yhdistys, joka jatkaa aikaisemmin Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Paikkatietoverkoston toimintaa.

Yhdistyksen ensimmäisten toimintavuosien strategia valmistui 1.9.2020.