Yhteistyöjäsenyys

GeoForumin yhteistyöjäseninä voi olla oppilaitoksia, verkostoja ja muita alan yhdistyksiä, kuten ammatilliset tai opiskelijayhdistykset. GeoForum voi tukea yhteistyöjäsenten toimintaa esimerkiksi kartoittamalla tarpeita ja sopimalla yhteisistä tiedotuslistoista ja aktiviteeteista.

Yhteistyöjäsenillä ja muilla erityistahoilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Heillä on kuitenkin pääsy tehokkaaseen tiedonvaihtoon alan sidosryhmien kanssa.

Yhteistyöjäsenet
  • Fiuginet
  • Forum Virium Helsinki
  • BuildingSMART Finland
  • KIRAHub
  • GFS
  • FLIC
  • ITS Finland