Digital Twin Finland

Globaalit, keskinäisriippuvaiset kysymykset eivät katso rajoja. Tiedon saavutettavuus ja yhteentoimivuus ovat avainasemassa kysymysten ratkaisemisessa. Tietovarantojen integrointi sijaintitiedon avulla tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia maksimoida kerättyjen tietojen hyöty.

Koska eheän Suomen digitaalisen kaksosen toteuttaminen tarvitsee keskeisten toimijoiden panoksen ja yhteistyön, Digital Twin Finland -työryhmä kokoaa yhteen eri tutkimuslaitoksia keskustelemaan mahdollisuuksista.

Mikä? Sijaintitietoon pohjautuva virtuaalinen Suomi

Miksi? Tehokas keino tarkastella ja ennakoida monitahoisia ilmiöitä kestävän kehityksen varmistamiseksi

Miten?

  1. Yhteiskehittämällä ja uusia innovatiivisia hankkeita käynnistämällä
  2. Käynnissä olevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, ohjelmia ja verkostoja hyödyntämällä (esim. GAIA-X)
  3. Olemassa olevaa tietoa, osaamista ja teknisiä ratkaisuja soveltamalla

Avainsanat: Yhteentoimivuus 4.0, data- ja organisaatiosiilojen purkaminen, virtuaalinen malli Suomesta, yhteistyöalusta julkiselle ja yksityiselle sektorille, yhteiset käsitteet, laatukuvaukset ja prosessit