Digital Twin Finland

Tarve mallinnustiedolle ei noudata hallinnon-, tieteen tai sovellusalojen rajoja. Koska eheän 3D-Suomen toteuttaminen tarvitsee keskeisten toimijoiden panoksen ja yhteistyön, Digital Twin Finland -työryhmä kokoaa yhteen eri tutkimuslaitoksia keskustelemaan mahdollisuuksista.

Laajemmassa visiossa eri toimijoiden mallinnustieto voisi integroitua muiden tiedontuottajien biosfäärin, atmosfäärin ja rakennetun infrastruktuurin tietoihin. Näin 3D-Suomi voi muodostua koko fyysisen ympäristömme virtuaalimaailmaksi.