Blogi

Blogi

Paikkatiedon merkitys kriisinhallinnassa vahvistuu

Sijaintitietojen käyttö on keskeisessä roolissa väestön seurannassa ja pandemian torjumisessa. KoronaGIS-työryhmä kokosi maaliskuussa 2020 yhteen erilaisia toimijoita, joiden kanssa lähdettiin pohtimaan paikkatietosovelluksia ja paikkatiedon merkitystä...

Blogi

Minkälainen paikkatietostrategia Suomeen tarvitaan?

Tänä päivänä tuotetun paikkatiedon määrä, vauhti, monimuotoisuus ja monimutkaisuus edellyttävät uusia menetelmiä. Muutoksia tarvitaan organisaatioiden nykyisin käyttämiin prosesseihin ja työvoimaan, jotta tiedon etsiminen, analysointi ja yhdistäminen hoituisi...

julkinen hallinto
Blogi

Tieto jakoon – Mitä kaikkea kunnissa tehdään?

Kunnat ovat merkittävässä määrin vastuussa palveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Näitä palveluita ovat muun muassa koulutus, kaupunkisuunnittelu, ympäristö-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta toimii myös alustana yksityisille palveluiden tarjoajille. ...

Blogi

Kunnat työstävät digitaalisia kaksosia

Kuva: Espoon kaupunki, Leppävaara CityModel Kaupunkimallit mahdollistavat paikkatiedon visuaalisen integroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla voidaan hallita hyvin monimutkaisia kaupunkitietoja. Tärkeitä teemoja vuodelle 2021 ovatkin kaupunkien digitaaliset...

Blogi

Miksi karttapalveluiden tiedot eivät ole aina oikein?

Jokainen meistä käyttää lähes päivittäin erilaisia kaupallisia karttapalveluita. Oli käytössä sitten Google Maps, Open Street Map tai navigointilaite, kartta-aineistot sisältävät myös virheellistä tietoa. Esimerkkejä ongelmatilanteista: Kotisi tai yrityksesi...

Blogi

Mitä hyötyjä paikkatiedot tarjoavat päätöksenteolle?

Tietoja tarvitaan tehokkaaseen päätöksentekoon kaikissa organisaatioissa. Globaalin pandemian vuoksi ajantasaista tietoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kun tiedot muutetaan paikkatiedoksi (location intelligence), ne voivat esimerkiksi auttaa pitämään ihmiset...

Blogi

Yhteistä yhdessä tekemistä riittää paikkatietoalalla

Kansainvälistä paikkatietopäivää vietettiin tänään ympäri Suomen järjestetyssä GeoForum menee metsään -verkostoitumistapahtumassa. Säätila piti vuodenajalle tyypilliseen tapaan ryhmät jännityksessä loppuminuuteille asti, mutta niin Tampereella, Turussa, Helsingissä...

Blogi

Apua kuntien kriisiryhmille

Viime keväänä toiminnan aloittanut KoronaGIS yhteistyöryhmä piti palaveria 2. lokakuuta jälleen yhä ajankohtaisemmaksi nousevasta aiheesta. Mikko Malmgren Kuntaliitolta esitti aluksi kuntien kriisihallinnan tilannekuvaratkaisuiden kehitystilanteista. Toiveena on,...