Uusi standardi kaupunkimallien työstämiseen

CityGML on vuodesta 2008 asti käytössä ollut standardoitu tiedonsiirtomalli ja työkalu digitaalisten kaupunkimallien ja maisemien mallintamiseen. OGC (Open Geospatial Consortium) on julkaissut vuoden alussa CityJSON-formaatin, joka tarjoaa uuden vaihtoehdon Community standardiksi.

CityJSON määrittelee tapoja kuvata suurinta osaa kaupungeissa esiintyvistä 3D-ominaisuuksista, kuten rakennukset, tiet, joet, sillat ja kasvillisuus. Se määrittelee myös 3D-objektien erilaiset standardinmukaiset yksityiskohdat (LoD), mikä mahdollistaa objektien erilaiset tarkkuudet sovelluksista ja käyttötarpeista riippuen. 

CityJSONin tavoitteena on siis tarjota uusi vaihtoehto CityGML:n GML-koodaukselle, joka on toisinaan osoittautunut monimutkaiseksi lukea ja käsitellä. CityJSON pyrkii helpottamaan sekä tietoaineistojen lukemista että niiden luomista. CityJSONin avulla voidaan myös paremmin yhtenäistää toimijoiden tekemiä 3D-malleja. 

Vaikka CityJSONia itseään ei ole virallisesti standardoitu, se on koodaus OGC CityGML -datamallin (versio 2.0.0) osajoukolle. Tietoa CityJSON-formaatista löytyy tarkemmin CityJSON.org-verkkosivuilta.