Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään kiinteistöverotuksessa

Kuva: ESRI

Kiinteistöverouudistus on parhaillaan käynnissä Suomessa. Nykyaikaisissa kiinteistöverojärjestelmissä paikkatietoteknologialla on tärkeä rooli sekä arvonmäärityksessä että tiedon toimittamisessa asiakkaalle. Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen kiinteistöverotuksessa lisää muun muassa kustannustehokkuutta ja tarkkuutta.

Suomen maa-alueiden määrittämisestä vastaa Maanmittauslaitos, joka on kehittänyt uuden menetelmän maan arvon arvioimiseksi yhdistämällä hedoniset hintamallit alueelliseen analyysiin. Menetelmä on kehitetty osana MaaVero-hanketta, joka ansaitsi tämän vuoden Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon.

Esrin SAG-palkinto “antaa tunnustusta organisaatioille ja hankkeille, jotka esimerkillisellä tavalla hyödyntävät paikkatietoteknologiaa yhteiskunnan hyväksi”. 

Valtiovarainministeriön asettaman ja Maanmittauslaitoksen toteuttaman hankkeen tavoitteena on luoda uusi hintavyöhykekartta, jonka avulla voidaan määrittää Suomen maapohjien verotusarvot. Alueellisesti eriytyneet maapohjien kauppahinnat on tärkeä ottaa huomioon verotusarvostuksessa. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Hintavyöhykekartta voidaan tuottaa kustannustehokkaasti käyttämällä paikkatietoteknologiaa sekä kehitettyä uutta menetelmää. Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hintavyöhykekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan sijaintia vastaava arvo.

Maanhinta-alueet julkaistaan keväällä 2023, jolloin myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden kuvaus jaetaan avoimesti palvelussa.