Korona GIS Webinaari 2/3 14.5.2020 klo 13-14.00

Tässä webinaarissa perehdytään tilannetietoisuuteen terveyteen kohdistuvan kriisin hallinnassa. Esittäjät valottavat kokemuksia ja teorioita, joihin toimijat voivat törmätä. Webinaari on suomenkielinen ja osa kolmen webinaarin sarjaa, jonka KoronaGIS-yhteistyöryhmä järjestää.

COVID-19 riskiryhmien alueellinen kartoittaminen ja datavisualisointi sote-rekisteritietoja hyödyntäen

Aapeli Leminen, Nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto

UEF:n Historia- ja maantieteiden laitoksella nuorempana tutkijana työskentelevän Aapeli Lemisen osaamisalueisiin kuuluvat terveysmaantiede ja paikkatietomenetelmät. Hän mallintaa terveyspalveluiden saavuttamiseen liittyviä matka- ja aikakustannuksia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voisiko sijaintitekijöiden tarkempi huomioiminen terveydenhuollossa tuoda sekä kustannussäästöjä että parannuksia hoidon laatuun.

Esityksessä käydään läpi tutkijoiden tekemät aluetarkastelut ja Dashboard-datavisualisointi riskiryhmistä. Suomessa on paljon tarkkaa sote-rekisteritietoa, jota voitaisiin hyödyntää epidemiaan varautumisessa ja sote-järjestelmän suunnittelussa tällaisena poikkeusaikana. Käytetyt potilastiedot olivat ns. real-world -tietoa eli totuus siitä, mitä Suomi sairastaa ja mihin hoitoa on haettu viime vuosina.

Monen toimijan turvallisuustilannekuva

Mika Hyytiäinen, Sotilasprofessori (evp), TkT, MPKK dosentti (taktiikan eli sotimisen mallinnus ja simulointi)

Mika on tehnyt kyberin ja hybridin tutkimusta pian vuosikymmenen ja toiminut trollipäällikkönä puolet ajasta. Tehtävänä ollut muun muassa sotimisen vallankumouksen mahdollistavan ITVJ2010 johtamisjärjestelmän suunnittelu, ensimmäisen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategian STROP-tilannekuvan sotilasosa ja maakunnallisen yhteisen turvallisuustilannekuvan kehittäminen yhdessä LSSAVIn kanssa vuosina 2014 – 2018. Esityksessä käsitellään aihetta harvinaisten ja vaikeasti löydettävien julkisten julkaisujen kautta.

Tilannekuvaratkaisu tukemassa yhteistä tilannetietoisuutta

Ilkka Suojanen, Chief Technology Officer, Esri Finland Oy

Esityksessä kerrotaan miten voidaan nopeasti tuottaa ajantasaista tietoa havainnollistava tilannekuvanäkymä. Yhteisen tilannatietoisuuden syntyminen edellyttää havainnollistamista, yksinkertaistamista, nopeaa toimintaa ja hallittua viestintää. Tarina on korona-pandemian seurannan etulinjasta ja paikkatietojen roolista tilanteen kuvaamisessa.

Ilkka on kokenut paikkatiedon ja teknologian moniosaaja. Hän on suorittanut maantieteen maisteritutkinto-ohjelman Turun yliopistossa ja ratkonut lähes 20 vuotta eri toimialojen haasteita paikkatietoteknologiaa hyödyntäen. Ilkka toimii Suomen edustajana Esrin globaalissa  katastrofivalmiusohjelmatyössä.

Ilmottaudu webinaariin TÄSTÄ LINKISTÄ, niin saat ohjeet osallistumiseen.