Avainsana: Terveysuhat

Paikkatiedot edistämässä hiilineutraalia Suomea

Image Source: Forum Virium Helsinki Huolimatta vuosikymmeniä kestäneistä tiedeyhteisön ja ympäristöjärjestöjen antamista varoituksista, IPCC:n uusin raportti lähetti selkeän viestin: ilmaston tuhoutuminen on peruuttamaton, emmekä ole matkalla saavuttaaksemme hiilineutraalia planeettaa vuoteen 2050 mennessä. Viesti on selvä. On tärkeämpää kuin koskaan, että me kaikki osallistumme tavalla, jolla voimme siirtyä kestävämpään yhteiskuntaan. Paikkatieto auttaa meitä ymmärtämään kohtaamiamme haasteita […]

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Hyvää uutta vuotta 2022! Verkoston laajassa yhteistyössä tuottama Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025 valmistui viime vuoden lopussa. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, globaalit uhat, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat julkiselta ja yksityiseltä sektorilta uutta osaamista ja luotettavaa tietopohjaa. GeoForum kokosi keväällä 2021 yhteen laajan asiantuntijajoukon, jonka kanssa lähdettiin päivittämään Kansallista paikkatietostrategiaa.  Mikä on Kansallinen paikkatietostrategia? Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa […]

EUROGI kokoaa uuden Geospatial Green Deal -työryhmän

Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnän parissa? EUROGI:n hallitus on päättänyt uuden Geospatial Green Deal -työryhmän perustamisesta. Ryhmä on EUROGI:n Policy Portfolio -työryhmän alaryhmä. Mikä on EUROGI? EUROGI on eurooppalainen paikkatietotoimijoiden verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi.  Mihin työryhmä pyrkii? Geospatial Green Deal -työryhmällä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite […]

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra) Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että useiden toimialakohtaisten data-avaruuksien ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.  Gaia-X:n avulla yritysten, tieteen ja politiikan edustajat kansainvälisesti luovat perustan uudelle tietoinfrastruktuurille. Hankkeessa luodaan avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan […]

Itämeren suojelu on tuottanut tuloksia vuosikymmenten aikana

Torstaina 26.8. vietettiin Itämeripäivää! Itämeri on iso osa suomalaista luontoa ja siksi moni kokee sen suojelun itselleen tärkeäksi. Itämeripäivän tienoilla onkin hyvä muistuttaa, että Itämeri voi paremmin kuin 40 vuotta sitten.  Suomessa rantaviivaa on yhteensä noin 46 200 kilometriä. Esimerkiksi maapallon ympärysmitta on 40 000 kilometriä. Tämän(kin) vuoksi Itämeren puhtaus on valtaosalle suomalaisista erittäin tärkeä […]

Kriisitilanteissa tunnistettavissa tärkeitä yhteistyön teemoja

(c) Keksi Agency via City of Helsinki / communications Kolmas korona-aalto ravistelee Eurooppaa ja monissa Suomen sairaanhoitopiireissä ollaan yhä epidemian leviämisvaiheessa. Vaikka tilanne on rauhoittunut kesää kohti siirtyessä, on ilmassa vielä paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta. KoronaGIS-työryhmä kokoontui jälleen viime viikolla keskustelemaan, kuinka jatkossa voisimme olla viisaampia kriisitilanteissa. Keskustelussa tunnistettiin tärkeitä yhteistyön teemoja muun muassa tilannetietoisuuden […]

COVID

Paikkatiedot hyödyksi pandemian torjunnassa

Paikkatietotyökaluilla on ollut tärkeä rooli koronatilanteen hallinnassa. Ne tarjoavat apua monilähteisten, suurten tietomassojen yhdistämiseen, epidemiatietojen visualisointiin ja vahvistettujen tapausten paikalliseen seurantaan. Paikkatiedot antavat tukea päätöksenteolle, niiden avulla voidaan tehdä ennusteita, hallita resurssien kysyntää ja tarjontaa – ja mikä tärkeintä, torjua viruksen aiheuttamia riskejä. Toimenpiteiden muotoilu ja tehokkuuden arviointi pandemian ehkäisyssä ja valvonnassa on kehittynyt suhteellisen […]

Tie- ja katuverkon tiedot kaikille

(c) Visit Finland Digiroad on suurelle osalle tuttu tietojärjestelmä, joka tarjoaa erityisesti reititykseen ja navigointiin yhtenäistä liikenneverkkoa. Järjestelmään on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Oleellista on, että Suomessa on yhtenäinen ja ilmainen liikenneverkkoa kuvaava tietoaineisto. Helmikuun Geodeetti- ja Kuntien paikkatietokahveilla tutustuttiin tarkemmin Digiroadin nykytilanteeseen. Mitä tarkoitetaan SURAVAGE-prosessilla? SURAVAGE eli suunniteltu […]

Ennätysvilkas vuosi kansallispuistoissa

Luonto on aina ollut läsnä suomalaisessa kulttuurissa ja suomalaiset ovat pääsääntöisesti kovia luontomatkailijoita. Yhteisiä tavoitteita ovat niin luonnonrauhan hakeminen kuin myös kauniista luonnosta nauttiminen. Paikkatietoaineistot osoittavat, kuinka koronapandemian aikana käynti kotimaisissa kansallispuistoissa on vilkastunut entisestään, vaikkakaan pandemia ei ole ainut syy. Metsähallitus on seurannut luontoliikkumista vuodesta 2001 asti. Tilastot osoittavat, että muun muassa maastopyöräilijöiden ja […]

Paikkatiedon merkitys kriisinhallinnassa vahvistuu

Sijaintitietojen käyttö on keskeisessä roolissa väestön seurannassa ja pandemian torjumisessa. KoronaGIS-työryhmä kokosi maaliskuussa 2020 yhteen erilaisia toimijoita, joiden kanssa lähdettiin pohtimaan paikkatietosovelluksia ja paikkatiedon merkitystä kriisinhallinnassa. Työryhmä kokoontui vuoden 2021 ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemaan ajankohtaisista tarpeista sekä haasteista, jotka ovat edelleen ratkaisematta. Olemme edelleen vaiheessa, jossa epidemian leviämistä pyritään rajoittamaan. Esimerkiksi Ruotsin tilastokeskus esitteli joulun alla […]