Paikkatiedot käyttöön alueiden, yritysten ja ympäristön kehittämiseksi

Kuva: ESRI Finland

15.10.2020 alkaen alkaen järjestetyllä verkkokurssilla opitaan, mitä karttojen tekeminen pitää sisällään. Kurssilla tutustutaan paikkatietoihin, käsitellään paikkatietoaineistoja ja opitaan, mistä niitä voi saada. Kurssin järjestää Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus.

Kurssin opettajat näyttävät erilaisia analyysimenetelmiä, joista voi hyötyä sekä liiketoiminnassa että harrastelijamielessä. Jakson aikana korostetaan myös, mitä asioita karttojen teossa on syytä ottaa huomioon, ja minkälainen grafiikka on lukijalle hyödyllistä. Sujuvasta paikkatiedon käytöstä hyötyvät myös viranomaiset, kuntien kaavoittajat, ja logistiikka-, kotihoito- ja kuljetusalan toimijat.

Kurssin lopuksi jokainen osallistuja ymmärtää enemmän paikkatietomaailmasta, sekä oppii tehokkaammaksi viestijäksi paikkatietojen avulla. Ilmoittaudu kurssille täällä. 

Osallistujat: mikroyrittäjät, konsultit, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijat, pk-yritykset, kuntien ympäristösihteerit, journalistit, opettajat, ja graafikot.